Asistan dersi:

periampuller bölge tümörleri

Panel:

Asistan dersi:

sütür mateyalleri ve sütür teknikleri

Konuk konuşmacı:

Asistan dersi:

MEN sendromları

Tartışmalı konularda uzman görüşü:


Asistan dersi:

GİS divertikülleri

Panel: