UZMANLIĞINI ALAN ASİSTAN DOKTORLARIN TEZ DANIŞMANLARI VE TEZ KONULARI


MEHMET ONUR GÜLSEREN

MAİL :-

TEZ DANIŞMANI: OP.DR. MEHMET VASFİ ÖZER

TEZ KONUSU: “KLASİK MİLLİGAN MORGAN HEMOROİDEKTOMİ İLE LİGASURETM HEMOROİDEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


SABRİ ÖZDEN

MAİL: drsabriozden@gmail.com

TEZ  DANIŞMANI:PROF.DR. MEHMET FATİH AVŞAR

TEZ KONUSU: “MORBİD OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN LAPAROSKOPİK AYARLANABİLİR GASTRİK BANT UYGULANAN HASTALARIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI”

KAZIM ŞENOL

MAİL: kazimsenol@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR. GÜL DAĞLAR ÖZDEMİR

TEZ KONUSU: “CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLÜ HASTALARIN GENEL VE HASTALIKSIZ SAĞ KALIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ”


FATİH DOLU

MAİL: drfatihdolu@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.SETTAR BOSTANOĞLU

TEZ KONUSU: “NONPALPABL MEME LEZYONLARINDA TEL  İLE İŞARETLİ MEME BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”


HÜSEYİN ÇELİK

MAİL: dr.huseyincelik@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MEZUT TEZ

TEZ KONUSU: “TİROİD  PAPİLLER KARSİNOMDA SANTRAL LENF NODU METASTAZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER”


SELAHATTİN VURAL

MAİL: drselahattinvural@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: PROF.DR.A.ÇINAR YASTI

TEZ KONUSU: “MAJOR YANIKLI HASTALARDA KOLLOİD TEDAVİSİ OLARAK ALBÜMİN VE TAZE DONMUŞ PLAZMA VERİLEN HASTALARIN MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI”


ZEYNEP BALCI

MAİL: dr.zeynepbalci@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MÜNEVVER MORAN

TEZ KONUSU: “ACİL KOLON REZEKSİYONU YAPILAN OLGULARDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN SEBEPLER


BEŞİR ŞİMŞEK

MAİL: drbrusk73@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MESUT  TEZ

TEZ KONUSU: “PRİMER HİPERPARATİROİDİYE EŞLİK EDEN TİROİD PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”


SAVAŞ BABA

MAİL: dr.savasbaba@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.BÜLENT CAVİT YÜKSEL

TEZ KONUSU: “KİST HİDATİK CERRAHİSİNDE LAPAROSKOPİK VE KONVANSİYONEL CERRAHİ YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”


SALİH DEMİRELLİ

MAİL: dr.salihdemirelli@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.YUNUS NADİ YÜKSEK

TEZ KONUSU: “PERİAMPULLER BÖLGE TÜMÖRÜ NEDENİYLE PANKREATİKODUODENEKTOMİ  YAPILAN  HASTALARDA MORBİTE VE MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER”


OKAN MURAT AKTÜRK

MAİL: omakturk@gmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.BARIŞ DOĞU YILDIZ

TEZ KONUSU: “MORBİD OBEZ HASTALARIN TEDAVİSİNDE ROUS-Y GASTRİK BY PASS VE SLEEVE GASTREKTOMİK YÖNTEMLERİNİN ETKİLEYİŞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”


İHSAN AYDOĞAN

MAİL: ihsanaydogan1982@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MESUT  TEZ

TEZ KONUSU: “ELEKTRİK YANIKLARINDA MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ”


CEM EMİR GÜLDOĞAN

MAİL: drguldogan@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: PROF.DR.A.ÇINAR YASTI

TEZ KONUSU: “OCAK 2008 – ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA YANIK TEDAVİ MERKEZİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN MAJÖR YANIKLI HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER”


BEKİR BULUT

MAİL: drbekirbulut@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.AHMET KEŞŞAF AŞLAR

TEZ KONUSU: “KOMPLİKE ANAL FİSTÜL TEDAVİSİNDE LİFT TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI”


MEHMET KAĞAN KATAR

MAİL: drkagankatar@gmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.E. OKAN HAMAMCI

TEZ KONUSU:MORBİD OBEZİTE HASTALARINA UYGULANAN LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ”


AHMET ERDOĞAN

MAİL: erdogannumune@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: PROF.DR.ARİFE POLAT DÜZGÜN

TEZ KONUSU: “DİYABETİK AYAK YARALARINDA WAGNER YARA SINIFLAMASINA GÖRE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ”


CEYHUN ERDOĞAN

MAİL: erdogancey@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.BETÜL BOZKURT

TEZ KONUSU: “MALİGN  VE BENİGN TİROİD PATOLOJİLERİ İLE MEME LEZYONLARI ARASINDA İLİŞKİ VARMI? “


MURAT BULUT ÖZKAN

MAİL: bulutozkan@gmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.AHMET KEŞŞAF AŞLAR

TEZ KONUSU: “KOLON ADENOKARSİNOMU NEDENİ İLE OPERE EDİLEN HASTALARDA POZİTİF LENF NODU ORANININ SAĞKALIMA ETKİSİ”


SALİH BURAK GÜNDOĞDU

MAİL: salihbg@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MESUT TEZ

TEZ KONUSU: “MİDE KANSERİ NEDENİ İLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN HASTALARIN LENF NODU SAYISI, LENF NODU ORANI VE LODDS SKORLAMA SİSTEMLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”


CEMİL YÜKSEL

MAİL: cemil8537@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.BARIŞ DOĞU YILDIZ

TEZ KONUSU: “MİDE KANSERLİ HASTALARDA HSP90 PROTEİNİ EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK KRİTERLERLE VE GENEL SAĞ KALIMLA İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI”


İLKNUR TURAN

MAİL: leisyeria86@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.BARIŞ SAYLAM

TEZ KONUSU: “TİROİD PAPİLLER KANSERİ NEDENİYLE PROFİLAKTİK SANTRAL LENF NODU DİSEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA PATENT BLUE İŞARETLİ SENTİNEL LENF NODU ÖRNEKLEMESİNİN TANISAL ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ”


SİMAY DAL ÇAVUŞOĞLU

MAİL: smy_dl@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI:PROF.DR.MUTLU DOĞANAY

TEZ KONUSU: “ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ’NDE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE SAFRA YOLU YARALANMA ORANININ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ”


ALKAN KÜÇÜK

MAİL: alkan05@gmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR.MÜNEVVER MORAN

TEZ KONUSU: “LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE AÇIĞA DÖNÜLEN OLGULARDA HASTAYA AİT FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TOKYO KILAVUZU İLE BERABER BU FAKTÖRLERİN PREOPERATİF BELİRTEÇ OLABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI”


NERMİN DAMLA HATİPOĞLU OKAY

MAİL: nermindamla_72@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.BARIŞ DOĞU YILDIZ

TEZ KONUSU: “SLEEVE GASTREKTOMİ PATOLOJİ SPESİMENLERİNDE GÖRÜLEN İNSİDENTAL PATOLOJİK BULGULARIN ANALİZİ”


DR.EGEMEN ÖZDEMİR

MAİL: egemen313@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI:DOÇ.DR.YUNUS NADİ YÜKSEK

EŞ TEZ DANIŞMANI:OP.DR.SABRİ ÖZDEN

 

TEZ KONUSU: “PRİMER HİPERPARATİROİDİDE  İNTRAOPERATİF PARATHORMON ÖLÇÜMÜNÜN ETKİLERİ”


SAMET ŞAHİN

MAİL: egemen313@hotmail.com

TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. GÜL DAĞLAR

TEZ KONUSU: “ PAPİLLER  TİROİD KANSERLİ  HASTALARDA BRAF GEN MUTASYONUNUN BÖLGESEL LENF NODU TUTULUMUNA ETKİSİ”